Sanamahi Kiyong Temple

Sanamahi Temple of Nongmaiching
View Image Sanamahi Kiyong Temple
Sunset View of Sanamahi Temple of NongMaiching
View Image Sunset View of Sanamahi Kiyong Temple